Een studentenjob via interimkantoor, waar moet ik op letten?

Veel studenten vinden een studentenjob via een interimkantoor. Dit kan handig zijn, maar er zijn wel een aantal zaken waar je op moet letten.

Het uitzendbureau (=interimkantoor) is je juridische werkgever. Je moet een schriftelijk contract krijgen vóór je begint te werken. Het bedrijf is de gebruiker en moet de regels arbeidsrecht en -bescherming naleven.

Proeftijd

De eerste drie werkdagen zijn proeftijd, tenzij anders overeengekomen. De regels van het studentencontract hebben voorrang op die van uitzendarbeid. Je proeftijd kan dus nooit meer dan drie dagen zijn.

Informatie

Het uitzendkantoor informeert jou over de job, het loon, de arbeidsduur, … De gebruiker, over je functie, de veiligheidsinstructies, de installaties, EHBO, structuur en werking van het bedrijf en de vakbondsvertegenwoordigers.

Loon en andere vergoedingen, voordelen

Het uitzendkantoor betaalt je loon uit. Dat mag nooit lager zijn dan het beginloon van een collega met dezelfde functie. Je hebt recht op alle andere vergoedingen en voordelen in het bedrijf.

Veiligheid

Je krijgt dezelfde werkkledij en individuele beschermingsmiddelen als de collega’s die dezelfde risico’s lopen. Het bedrijf levert en onderhoudt de werkkledij en beschermingsmiddelen. Het mag je daarvoor niets aanrekenen.