Mag ik als jobstudent gevaarlijk werk doen?

Je mag niet zomaar alles doen.

Er bestaat een lijst van verboden taken. Als jobstudent mag je bijvoorbeeld:

  • niet werken met landbouwwerktuigen
  • geen grond- of stutwerken doen die instortingen kunnen veroorzaken
  • niet ingezet worden voor het opbouwen of afbreken van stellingen
  • geen hoogstammige bomen snoeien of vellen
  • niet lassen
  • geen gemotoriseerde toestellen bedienen voor het verplaatsen, heffen, stapelen, stockeren van lasten of voor het laden en lossen van vrachtwagens

Een uitzondering is mogelijk als je studeert voor een beroep waarin zo’n verboden activiteit voorkomt. Dit kan enkel wanneer je ouder bent dan 18 en na positief advies van het Comité voor Preventie en Bescherming op het Werk.

Opgelet: De werkgever moet zorgen voor continue leiding en toezicht op je werk, moet de veiligheidsvoorschriften doen naleven en moet je werk- en rusttijden respecteren. Als jobstudent krijg je dezelfde persoonlijke beschermingsmiddelen als je collega’s.

Twijfel je of je een bepaalde job wel mag uitvoeren? Neem contact met ons op en wij bekijken het voor jou.