ABVV-Jongeren neemt deel aan EVV congres

Van 23 tot 26 mei vond het EVV-congres plaats in Berlijn. Onder het motto "samen voor een eerlijke deal voor werknemers" kwamen meer dan 600 afgevaardigden van 93 vakbonden en 10 Europese vakbondsfederaties uit heel Europa samen. Er werd een nieuwe leidinggevende ploeg gekozen en er werden krachtlijnen vastgelegd voor de positionering van het Europees Verbond van Vakverenigingen (EVV) in de komende 4 jaar. Bovendien vierde het EVV zijn 50ste verjaardag.

Youth is not only the future, but also the present.

Nog nooit waren er zoveel jonge delegaties aanwezig. Voor het congres vond het Youth Committee plaats en op maandag was er een netwerkmoment voor alle aanwezige jongeren. Anton Obbels, educatief medewerker bij ABVV-Jongeren, was hierbij aanwezig. Er werden ervaringen en inspiratie uitgewisseld. De vraag was hoe we jonge werknemers kunnen bereiken en wat hun rol is in de syndicale beweging. Het is belangrijk om naar de jongeren en hun werkvloer te gaan, in plaats van andersom. Ook moeten we er zijn voor alle werknemers, inclusief platformwerkers.

Binnen de eigen organisatie was er een kritische blik en onder leiding van Yolanda Gil, voorzitter van de Youth Committee, werd het jongerenquotum voorgesteld. Dit houdt in dat elk vierde mandaat binnen een vakbondsdelegatie door een delegatielid van minder dan 35 jaar wordt vervuld. Dit voorstel is bijna unaniem goedgekeurd met de hulp van alle jongeren. In Yolanda's speech benadrukte ze dat jongeren niet alleen de toekomst zijn, maar er ook nu al zijn en recht hebben op een zitje aan de tafel.

 

Coverfoto: © Hans-Christian Plambeck (ETUC 2023)