Wat als ik als jobstudent ontslagen word?

Een studentencontract is altijd een contract voor bepaalde duur. Je werkgever kan je echter je contract voor de officiële einddatum beëindigen.

Opzegtermijn

Wanneer je werkgever je wil ontslaan moet die wel de opzegtermijn respecteren. Dit is het aantal dagen dat je nog moet werken nadat je ontslag hebt gekregen. De opzegtermijn bedraagt:

  • drie dagen als je contract een maand of minder duurt
  • zeven dagen als je contract meer dan een maand duurt

De opzegging gaat in op maandag van de week die volgt op de week waarin de werkgever je ontslag meedeelt.