Wat als ik een arbeidsongeval heb tijdens mijn studentenjob?

Je hebt steeds recht op een vergoeding bij een ongeval op het werk of op weg van en naar het werk.

Verwittig onmiddellijk je werkgever. Kopieer het medisch attest dat je naar de werkgever stuurt. Doe ook aangifte bij je ziekenfonds.

Iedere werkgever moet een arbeidsongevallenverzekering hebben en binnen de 8 kalenderdagen het arbeidsongeval aangeven. De verzekeraar bepaalt het percentage werkongeschiktheid, of ze tijdelijk of blijvend is en berekent de vergoeding.

Je krijgt een terugbetaling van je geneeskundige, apotheek- en verpleging- kosten en je loon is gegarandeerd.

Als de werkgever geen arbeidsongevallenverzekering heeft afgesloten, ben je toch verzekerd via het “Fonds voor Arbeidsongevallen”.

Meer info over arbeidsongeschiktheid? Surf naar Arbeidsongeschiktheid | solidaris-vlaanderen.be