Wat is het verschil tussen een ‘normaal’ arbeidscontract en een studentencontract?

Bepaalde of onbepaalde duur

Een studentencontract is altijd van bepaalde duur.

Is er geen schriftelijk contract, geen vermelding van begin- en einddatum, begin- en eind-uur van de werkdag, tijdstip en duur van de rusttijden, het werkrooster, … dan werk je volgens de wet, met een contract van onbepaalde duur.

De proeftijd

Bij een studentencontract, zijn de eerste drie werkdagen een vaste, verplichte proeftijd. Jij of de werkgever, kunnen dan het contract stop zetten zonder opzegging en vergoeding.

De opzegging

Bij een studentencontract hangt de opzegperiode af van de duur: Bij een contract van een maand of minder is er één dag opzeggingstermijn. Duurt het meer dan een maand, dan heb je drie dagen opzeggingstermijn. De opzegging gaat in de maandag volgend op de week waarin je de werkgever meedeelt dat je het contract verbreekt.