Wat moet er in een studentencontract staan?

 

 • Je naam, adres en geboortedatum
 • Naam, adres en verblijfplaats van je werkgever
 • Begin– en einddatum van het contract
 • De plaats waar je zal werken
 • Beknopte omschrijving van de functie
 • Uurrooster per week/werkuren
 • Begin en einde van de arbeidsdag, de rusttijden en eventuele dagen van onderbreking van het werk
 • Loon en eventuele voordelen in natura en datum van uitbetaling

Als het niet in het arbeidsreglement staat:

 • Het bevoegde paritair comité
 • Adres en telefoonnummer bedrijfsgeneeskundige dienst
 • Plaats van de verbandkist
 • Waar en hoe de persoon te bereiken is die de eerste hulp moet verlenen
 • Namen en contactgegevens van de syndicale afvaardiging, de ondernemingsraad en/of van het Comité voor Preventie en Bescherming op het werk
 • Adres en telefoonnummer Inspectie (Toezicht) sociale wetten

Iets onduidelijk? Stel je vraag!

De jongerenmedewerkers geven het antwoord op al je vragen over studentenjobs, stages, studietoelages, opleidingen en solliciteren. 

Stel je vraag!